KINH DOANH THƯƠNG MẠI

 

I. KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM CHO NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Các sản phẩm bao gồm: Khung nhà thép tiền chế, tấm lợp, thép, máng , diềm....được đề cập đến trong mục " SẢN PHẨM " của website.

 http://hnp-peb.com/vi/san-pham

II. NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN SẢN PHẨM LỀU BẠC RODER HTS HOCKER

III. NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN SẢN PHẨM LYSAGHT® VN

1. Khung thép mạ  kẽm Bluscope Lysaght SmartBuild TM.

2. Tấm trần thép Bluscope Lysaght Ceidek®.

3. Tấm lợp Bluscope Lysaght®  Kliplok không vít.

4. Hệ dàn SMARTRUS.

5. Khung thép mạ kẽm trọng lượng nhẹ RANBUILD

Tin khác