Trang chủ / Giới thiệu / Chứng chỉ

Giới thiệu

Chứng chỉ Quy Trình Quản Lý Chất Lượng ISO 9001-2008 cho công ty CPXDTVTM Huỳnh Nguyễn Phùng do tổ chức Pereau Veritas UKAS Anh Quốc chứng nhận vào tháng 10 năm  2007